Fà càud

Fà càud, sud fin sota le bale

Fà càud, la flanela ‘n sle spale

stago sì sota la tòpia ma fà càud

fa na càud ch’a së s-ciòpa

fin-a ‘l can con la lingua dë fòra smija ch’o disa:

“Bau bau bau bau, sì fà càud ch’os meura!”

Peuss nen bèive përchè a fà sudé

ma si fà càud, fà na càud da s-ciopé!

Ma si, i vado ‘nt ël frigo

im tach un pòch a la bota

peu na bira e na spremuta

già che sùbit i të stai bin

ma dòp doe minute it sej sudà pèj d’un crin

RIT: E alora i vado ‘nt ël bagn

im dago na bela lavà

peu im campo n’ora, n’ora ‘n sël sofà

anche s’o fà tròpa càud

a fà na càud da s-ciopé

mej stess-ne sì pitòst che travajé

Son sempre sì mentre ch’im lament

përchè i penso nen a l’àutra gent

che a l’é për lì ch’a travaja

e mi belessì ch’i bogio nen na paja

quindi adess basta parèj,

stago ciuto ch’o r’é mej

RIT:…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *