Tersilla

Quand Tersilla o r’é montà ‘ns ra coriera

Ah pòrca galera! I-é pì gnun ch’a l’ha parlà

J’han virasse tuti a beichera      

con dër ghigne da belinà

e cole pòche fomne inacidìe

j’han tacasse sùbit a sparlé

os divo dër còse pian ant j’orìe

e a ra squadravo da testa ai pé

Chila a l’ha sëtasse dacant a mi

Ant un pòst che tuti a pavo beichera

A j’hava o truch e o ross an sij dij

E dar cotin o spontava na giarettiera

A j’ava manch vist-me mi, lì davsin

J’eva ‘dcò mi tut bel vestì da festa

Nen tant pì grand d’un matotin

Vestì da Prima Comunion e na bërta an testa

Chila a beicava fòra dar fnestrin

Con l’aria d’un-a ch’as fa ij sò afé

Mi ra beicava ant lë squars ëd col cotin

Chila a j’ha acorgiuss-ne e a l’ha lassame fé.

A sava nen che mi i capìva

Che j’eva già pì che malissios

E j’eva cit ma già càud pèj ëd na stiva

J’avrìa podù esse già mi ‘r sò moros…

Peu ra coriera a r’é fërmasse

E Tersilla a r’é calà giù

J’eva un ch’a ra spetava, j’han ambrassasse

Tranquij j’han anca minasse për ra stra

A j’ha virà ‘dcò ra ghigna a saluteme

E mi con ër fijà j’heu panà tut col fnestrin

J’heu faje capì s’a pava speteme

E chila con na man a j’ha mandame ‘n basin.

E peu ra coriera a r’é ripartìa

E a j’ha portame a ca

Ma tute ‘r vòte ch’i fas ancó sa via A më smija ‘ncó ‘d vëgghe Tersilla belelà.