Biscotti dla salute

Na sman-a d’ospidal n’intervent

j’han operame

rivà mè barba con o regal

veuti savèj cos’o j’ha portame?

na còsa ch’a pòrto tuti

a r’é già na tradission

a tanti a-j piaso

j’heu nen dit ch’o sio nen bon

E mi j’heu dije:

“Ma përché t’é disturbate?

t’ha già fat tant a vnì

ma cos j’ha-ti portame?”

“Ma na baraca përcapì!

Doi Biscotti dla Salute

ti ‘t jë mangi a ra matin

sossi ot fan nen mal

mi it jë but ant ël taulin…”

Quand i son tornamne a ca

Co ‘l mie valise e ij mè pachet

j’ava cole fette biscottate

co ‘l sò nastro e ‘l sò fiochet

për n’ann, gnun o j’ha tocaje

finche r’é ‘ndaje a r’ospidal mè zio

im vërgògn ma j’heu arfilaj-je

lo fanno tutti l’ho fatto ‘dcò io

E chiel o r’ha dime:

“Ma përchè t’é disturbate?

t’ha già fat tant a vnì

ma cos j’ha-ti portame?”

“Ma na baraca përcapì!

Doi Biscotti dla Salute

ti ‘t jë mangi a ra matin

sossi ot fan nen mal

mi it jë but ant ël taulin…”

Parèj j’heu liberamne

Fin-a a doi mèis fa

mia fomna a r’ospidal

a j’ha catà n’atra masnà

j’é rivaje mè zio

ch’os na ricordava pì

cole fette biscottate

o j’ha torna arfilamje a mi

E mi j’heu dije:

“Ma përché t’é disturbate?

t’ha già fat tant a vnì

ma cos j’ha-ti portame?”

“Ma na baraca përcapì!

Doi Biscotti dla Salute

ti ‘t jë mangi a ra matin

sossi ot fan nen mal

mi it jë but ant ël taulin…”

Rivà a ca, vorava campeie via

ma sa matin j’han passà

a ciamé cheicòs për ra loterìa

banch ëd beneficensa ‘d San Pè

ansem a d’atre còse

j’heu ‘dcò daje ste fette biscottate

quand ra festa a r’é finìa

j’heu pensà”Ma chi le avrà vagnate?”

Veuri grigné ‘n pochetin?

o-i mangiava a colassion

col ch’o sta sota a mi, ër mè avsin

J’heu dije:”Teh! Còs mangg-ti ‘d bon?”

“Fette Biscottate! Gratis nen pagaje!

jer sèira al banch ëd beneficensa

j’heu avù cu! j’heu vagnaje!”

RIT…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *