La tempesta – L’orage

Son content cand ch’a pieuv, cand ch’a tron-a e a fà vent,

ël bel temp am fà scheur, am fà schërziné ij dent,

am fà monté ‘l sangh a la testa

përchè chi a l’ha mandame ‘l mè pì grand amor

a l’é stàit ël brut temp, na neuit cand che Nosgnor

a l’ha fait ëvnì giù na gran tempesta.

A l’era sèira d’otógn, nèira come ‘l carbon

e na lòsna a corìa con sò cortegi ‘d tron

ch’as sarìa dit ch’as dësmorèissa;

sàutand fòra dal let mia visin-a sbaruvà

an camisa da neuit a l’é vnùa a troveme a ca

a domandé ch’i la giutèissa.

“i l’hai paura e i son sola, lasseme ‘n pò intré,

“mè marì a l’é partì për fé ‘l sò brut mësté

“che n’àutr pì brut a podìa nen serne :

“cand ch’a pieuv a l’ha da seurte, i sai mai nen për quant

“për la bon-a rason ch’a l’é rapresentant

“ëd parafulmini mòderni.”

I l’hai dit grassie a monsù Beniamino Franklìn

ch’am dasìa l’ocasion ëd podèj fé ‘n pòch ëd bin

e peui l’amor a l’ha dame l’andi.

Ti ch’it vade a sëmné parafùlmin sì e là,

përchè it l’has nen piantà ‘n sij cop ëd la toa ca

un ëd coj truch ch’it propagandi ?

Cand le lòsne a la fin a l’han chità ‘d fé rumor

e la bela a l’ha ritrovà ‘l sò bonimor

për mi a l’era finìa la festa :

chila a l’é tornà a ca për suvé ‘l sò marì

dasandme l’apontament da lì al pròssim di

ch’a-i fùissa torna la tempesta.

A partì da col di i l’hai guardà sempe ‘l cel,

i son pijamla co ‘l temp se ‘l temp a l’era bel,

son fame n’euj da specialista

për le nivole, le nebie, ij fum e ij vapor

ch’a portèisso ‘l brut temp, conform al sò color,

ma chila mi i l’hai pì nen vista.

Sò marì a l’avìa fàit tanti ‘d coj bon afé,

a l’avìa vendù tanti ëd coj parafùlmin che

a l’era fasse milionari ;

a l’avìa mnala ant na tèra co ‘l temp sempe bon,

sensa nivole ni pieuva, sensa lòsne e tron,

balorda fòra ‘d l’ordinari.

I vorrìa che ‘l mè lament a l’andèissa a trové

per podèj ricordeje la tempesta che

j’avìo tnù testa an companìa,

për contèje che në slussi, mandà da Nosgnor

a l’ha lassame an sël cheur na marca a forma ‘d fior,

ëd na cita fior che un pòch a-j smija.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *