Gioanin va pian

Gioanin, Gioanin va pian

               che la vita a l’é ‘ncor nen comincià

               a l’é longa, a l’é dura la stra

               venta fela pòch për volta e rasonà …-

               A-j disìa sò papà tuti ij di

               Gioanin a l’avìa quindes ani o giù da lì

               a-j disìa soa mama parèj

               Gioanin a l’avìa tuti ij cavèj nèir

               E j’ani, tanti ani a son passà

               da tant a son mòrt soa mama e sò papà

               ma na vos a sent ancora da lontan

               Gioanin, Gioanin va pian …

               Gioanin a l’ha tuti ij cavèj bianch

               a l’ha n’euj ch’a-j piora e a pend tut an s’un fianch

               e mach adess chiel as n’ancòrz d’avèj brusà

               tut ant na vòlta, sensa penseje, tuta la stra

               Gioanin a fà për frené, la corsa a veul aresté

               ma a l’é già rivà ‘n fond…e a va a sbate

          … a l’é finì ‘l mond

               Gioanin adess a l’é ferm

               a l’é là … a lo mangio ij verm

               da viv a l’ha tant corù

               ma gnente a l’ha godù

               E ti masnà ch’it ancamin-e toa stra

               ten-la da ment sta pòvra stòria ch’it l’has ëscotà

               fà nen ‘dcò ti ‘l gadan

               Gioanin, Gioanin va pian …