Pian it dësmentio

Pian it dësmentio

ma nen adess …

Ancora nen… parloma

resta ‘ncora ‘n pòch

Peui pian i të svaniras ant ij mè pensé

i parlerai pì nen ëd ti s’i parlerai d’amor …  i promëtto

Giut-me, però

parloma ‘ncora …

It vëddras, i son grand e bon a dësmentieme ‘d ti

ma nen adess … sta sì …