Mi e Nicola

Son ‘ndà a ra sin-a ‘d leva vorava nen bèive, ma a-i na j’eva

Peu son ‘ndà dërcò a balé j’heu pensà bin ëd continué

finchè soma peu surtì j’evo tuti bèj pèj ‘d mi

voravo vnime a compagné j’heu dije gnente da fé

vorava nen passé da lì son sempre ‘ndamne a ca da mi

ma quand’i son sta an si ra stra i ‘ndava ‘n pò da si e ‘n pò da là

ra careggiata be’ i ra tniva ma sentiva che m’andërmiva

an si la ghigna ‘m dava djë sgiaff pijava la mira e dòp spaciaff!

ma ‘l riscaudament o ‘m fava poné certi moment

mes’ora son rivà antant im fava na cantà!:

Senta un pò Patrissia, come mi sbatte il cuor

toca sì Patrissia è qui che c’ho l’amor…

Na lus che a virava ‘ns ël bleu… carabinié o seu

adess i von pian pianìn almeno quand i-j pass davsin

pòst ch’im fërmo manch, a s’ora sì a son ‘dcò stanch

ma se dovèisso mai fërmeme a vanta ch’i bèica d’arpijeme

s’am cuco ant ës stat-sì am buto a meuj e i sòrt mai pì

ma j’han già fermà ‘n forgoncin e për stavòta o r’é ‘ndame bin

passand j’heu beicà chi j’han fermà: Nicola ciàu! catt-ro là

chiel ha cò vistme e o j’ha salutame o r’é bele li ch’i son amplacame

an sa machina dij carabinié j’heu sacaje ra pòrta daré

j’heu picà bastansa pian ma cola lus a virava pì nen

Che patela Patrissia, come mi sbatte il cuor

toca sì Patrissia è qui che c’ho l’amor…

J’é ruvame coi doi giovinòt con capel, mitraglia, giubòt

mi son subit calà j’heu dije: “Ammiraglio, i son mortificà

j’heu nen vistro abbiate passiensa non voglio fare resistensa

s’i veuri porteme an galera ant ës moment lì, Zac! j’heu sgujà ‘nt ra bialera!

e li j’han capiro o r’é normal ch’i j’eva cioch mortal

j’han fin-a pontame a pistòla o r’é vnume a tiré su ‘r mè amis Nicola

che quand j’heu ‘nquadraro da davsin o r’eva ‘dcò chiel cioch pèj d’un crin

e li i j’oma tacasse a grigné riussijmo manch pì a respiré

j’han peu portane a meuj cantàumo pèj ‘d doi usigneuj

an gattabuia a deurmì i j’oma dësvijasse r’indoman a mesdi

Senta ‘n pò Patrissia, come mi sbatte il cuor

toca si Patrissia è qui che c’ho l’amor…

J’han gavame a patente per n’ann j’heu anche pagà tuti ij dann

ma quand’i vëggh ancó Nicola an ciapa sempre ‘n pò ‘d grignaròla

e anche coj doi carabinié quand an vogo as taco a grigné

na vòta j’han fin-a tacasse a canté:

Com’a sta Patrissia ci sbatte ancora il cuor?

beiva pi nen, Patrissia ‘ltrimenti son dolor!!

Sent un pò Patrissia, come mi sbatte il cuor

toca si Patrissia è qui che c’ho l’amor…