La pigra (Mia mama a veul ch’i fila)

Mia mama a veul ch’i fila ‘l lùn-es

Mi al lùn-es i ciapo le pules

[Arfren] e ‘n pòch ëd sossì, un pòch ëd lolà

òh cara mamma

quante còse i l’hai da fé

 la mia mama a veul ch’i fila

e mi i peuss pa filé.

Mia mama a veul ch’i fila al màrtes

mi al màrtes i gieugo le carte

mi al lùn-es i ciapo le pules

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila al merco

mi al merco ‘l moros am serco [e v.f..]

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila al giòbia

mi al giòbia i vado ans la lòbia [e v.f..]

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila al vënner

mi al vënner i ramasso la sënner [e v.f..]

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila al saba

mi al saba im na vado an parada [e v.f..]

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila ‘d festa

mi ‘d festa i l’hai d’àutr për la testa [e v.f..] [Arfren]

BATISTA

Batista a fila la rista

la rista a së s-cianca

Batista su la banca

la banca as romp

Batista ansima ‘l pont

ël pont a dròca

Batista su la ciòca

la ciòca a fa dindan

e Batista a l’é un bagian.

La ciòca a fa dindin

Batista birichin

la ciòca a fa dindon

Batista folaton

la ciòca a fa dinden

Batista a la sent nen

la ciòca a casca ‘n tera

e Batista a va a la guèra.

La guèra a l’é un pastis

Batista a l’é vnù gris

vnù gris për la paura

Batista ‘ndrint a la Stura

la Stura a strabòrda

Batista sù la còrda

la còrda a së smòla

e Batista as na va a scòla.

La scòla a l’é serà

Batista su la stra

la stra a l’é tuta rota

Batista a bèiv na bota

la bota a l’é finìa

Batista ans la gasìa

gasìa a brusa

Batista su la busa.

La busa a l’é mòla

Batista ans la cariòla

cariòla sensa roa

Batista con la coa

la coa a fa zich-zach

Batista ‘ndrinta ‘l sach

ël sach a l’é sensa luce

Batista su le guce.

Le guce a l’han la ponta

Batista a-i gionta

a-i gionta la pel

Batista col capel

capel a së sbergnaca

Batista sensa giaca

giaca s-ciancà

Batista testa plà.

Plà parej ‘d na bija

Batista a rijìa

rijìa da chërpé

Batista a va canté

canté na cantilen-a

Batista a fa pena

alora còsa fé?

Batista da patlé

LA PIGRA (Mia mama a veul ch’i fila)

Mia mama a veul ch’i fila ‘l lùn-es

Mi al lùn-es i ciapo le pules

[Arfren] e ‘n pòch ëd sossì, un pòch ëd lolà

òh cara mamma

quante còse i l’hai da fé

 la mia mama a veul ch’i fila

e mi i peuss pa filé.

Mia mama a veul ch’i fila al màrtes

mi al màrtes i gieugo le carte

mi al lùn-es i ciapo le pules

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila al merco

mi al merco ‘l moros am serco [e v.f..]

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila al giòbia

mi al giòbia i vado ans la lòbia [e v.f..]

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila al vënner

mi al vënner i ramasso la sënner [e v.f..]

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila al saba

mi al saba im na vado an parada [e v.f..]

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila ‘d festa

mi ad festa i l’hai d’àutr për la testa [e v.f..] [Arfren]

UN, DOI, TRE

Un, doi, tre, ël papa a l’é pa ‘l re

ël re a l’é pa ‘l papa, ël can a l’é pa la gata

la gata a l’é pa ‘l can e ‘ncheuj a l’é pa doman

doman a l’é pa ‘ncheuj, ël cher apress ij beu

ij beu apress ël cher, l’istà a l’é pa l’invern

l’invern a l’é pa l’istà e ij prèive a son pa ij frà

e ij frà a son pa i prèive e ‘l vin a l’é bon për beive.

Ël vin a l’é bianch, a l’é ross, le ninsòle a son pa nos

le nos a son pa ninsòle, ij mulin a son pa le mòle

le mòle a son pa ij mulin e l’aqua a l’é pa ‘l vin

e ‘l vin a l’é nen l’aqua, ël capel a l’é pa ‘l paraqua

ël paraqua a l’é pa ‘l capel, ël cuciar l’é pa ‘l cotel

ël cotel a l’é pa ‘l cuciar e la tera a l’é pa ‘l mar

ël mar l’é nen la tera e la pas a l’é nen la guèra.

La guèra a l’é nen la pas e la boca a l’é ‘l nas

e ‘l nas l’é nen la boca e ‘l fus a l’é pa la roca

la roca a l’é pa ‘l fus e la fnestra a l’é pa ‘l përtus

ël përtus a l’é nen la fnestra e ‘l pan l’é nen la mnestra

la mnestra a l’é pa ‘l pan, la gata a l’é pa ‘l can

ël can l’é nen la gata, ël maton a l’é nen la mata

la mata a l’é na fija e la stòria a l’é finìa

LA RAN-A E ‘L BABI

E la ran-a a l’ha tre fije

tute e tre da maridé. (bis)

E lo babi na veul un-a

na veul un-a ‘d cole tre. (bis)

Sàuta fòra la pì veja

a j’era nèira c’me ‘l carbon. (bis)

E lo babi a rincula

“costa-sì a fà pa për mì”. (bis)

Sàuta fòra la mesan-a

a j’era giàuna c’me ‘l sitron. (bis)

E lo babi a rincula

“costa-sì a fà pa për mì”. (bis)

Sàuta fòra la pì giovo

a j’era bianca c’me na fior. (bis)

E lo babi a s’avisin-a

“costa-sì a fà për mì”. (bis)

E la ran-a a l’ha bin dije:

“Andoa it l’has-to ‘l tò palass?” (bis)

“A l’é ‘l prim pantan ch’i-i treuvo

a l’é col-lì ‘l mè palass” (bis)