BATISTA

Batista a fila la rista

la rista a së s-cianca

Batista su la banca

la banca as romp

Batista ansima ‘l pont

ël pont a dròca

Batista su la ciòca

la ciòca a fa dindan

e Batista a l’é un bagian.

La ciòca a fa dindin

Batista birichin

la ciòca a fa dindon

Batista folaton

la ciòca a fa dinden

Batista a la sent nen

la ciòca a casca ‘n tera

e Batista a va a la guèra.

La guèra a l’é un pastis

Batista a l’é vnù gris

vnù gris për la paura

Batista ‘ndrint a la Stura

la Stura a strabòrda

Batista sù la còrda

la còrda a së smòla

e Batista as na va a scòla.

La scòla a l’é serà

Batista su la stra

la stra a l’é tuta rota

Batista a bèiv na bota

la bota a l’é finìa

Batista ans la gasìa

gasìa a brusa

Batista su la busa.

La busa a l’é mòla

Batista ans la cariòla

cariòla sensa roa

Batista con la coa

la coa a fa zich-zach

Batista ‘ndrinta ‘l sach

ël sach a l’é sensa luce

Batista su le guce.

Le guce a l’han la ponta

Batista a-i gionta

a-i gionta la pel

Batista col capel

capel a së sbergnaca

Batista sensa giaca

giaca s-ciancà

Batista testa plà.

Plà parej ‘d na bija

Batista a rijìa

rijìa da chërpé

Batista a va canté

canté na cantilen-a

Batista a fa pena

alora còsa fé?

Batista da patlé